VAKTMESTERHJELPEN 
TELEFON 98 99 42 32
 
 
 
 

BETONGMEISLINGMeisling av støpt betongdekke.

 
Vaktmesterhjelpen utfører:
 
Betongmeisling.
 
Betongbrekking.
 
Riving av betongkonstruksjoner.
 
Betongsaneringsoppdrag.

Betongrehabilitering.

Vanntetting av betong.
 
 
Andre tjenester:
 
Betongarbeider.
 
Mur og pussearbeider.
 
Forskalingsarbeider.
 
Armeringsarbeider.
 
Asfaltsaging.

Asfaltsanering.

Asbestsanering


 Flissanering - rehabilitering av betonggulv i våtrom
 
 
 
Ønsker du tilbud eller informasjon kontakt oss.
 
For kontakt  telefon 98 99 42 32.

eller vår epost:

post@vaktmesterhjelpen.no
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betongsaging Harstad.
Betongmeisling Harstad.
Betongbrekking Harstad.
riving betongkonstruksjoner Harstad.
Riving betong Harstad.
Riving mur Harstad.
murerarbeider Harstad.
murpuss Harstad.
forskaling Harstad.
Armering Harstad.
betongarmering Harstad.
Betongsaging Sortland
Betongmeisling Sortland.
Riving betongkonstruksjoner Sortland.
Riving betong Sortland.
Riving mur Sortland.
murerarbeider Sortland.
murpuss Sortland.
Forskaling Sortland.
Armering Sortland.
Betongarmering Sortland.
Betongbrekking Sortland.
Betongsaging Narvik.
Betongmeisling Narvik.
Betongbrekking Narvik.
Riving betongkonstruksjoner Narvik.
Riving betong Narvik
Riving mur Narvik
murerarbeider Narvik.
Murpuss Narvik
Forskaling Narvik.
Armering Narvik.
Betongarmering Narvik.
Betongsaging Tromsø
Betongmeisling Tromsø
Betongbrekking Tromsø
Riving betongkonstruksjoner Tromsø
Riving betong.
Riving mur.
 Murerarbeider Tromsø
Murpuss Tromsø
Forskaling Tromsø
Armering Tromsø
Betongarmering Tromsø
Betongsaging Bodø
Betongmeisling Bodø.
Betongbrekking Bodø
Riving betongkonstruksjoner Bodø
Riving betong Bodø.
Riving mur Bodø.
Murerarbeider Bodø
Murpuss Bodø
Forskaling Bodø
Armering Bodø.
Betongarmering Bodø
Betongsaging Nordland
Betongmeisling Nordland
Betongbrekking Nordland
Riving betongkonstruksjoner Nordland.
Riving mur Nordland.
Riving mur Nordland.
Murerarbeider Nordland
Murpuss Nordland.
Forskaling Nordland.
Armering Nordland.
Betongarmering Nordland.
Betongsaging Troms.
Betongmeisling Troms.
Betongbrekking Troms.
Riving betongkonstruksjoner Troms.
Riving betong Troms
Riving mur Troms
Murerarbeider Troms.
Murpuss Troms.
Forskaling Troms.
Armering Troms.
Betongarmering Troms.
Betongsaging Finnmark.
Betongmeisling Finnmark.
Betongbrekking Finnmark.
Riving betongkonstruksjoner Finnmark.
Riving betong Finnmark.
Riving mur Finnmark
Murerarbeider Finnmark.
Murpuss Finnmark.
Forskaling Finnmark.
Armering Finnmark.
Betongarmering Finnmark.
Vaktmester.
Vaktmesteroppdrag.
Vaktmesterhjelp.
Jord og steinarbeid.
Jord og steinarbeid utføres.
Asfaltsaging.
asfaltmeisling.
asfalt.
Asfaltreparasjon.
Asfaltoppmerking.
Asfaltmaling.