VAKTMESTERHJELPEN 
TELEFON: 98 99 42 32

LEVEGG - VINDSKJERM - UTEROM

 

I de fleste hager vil det være behov for en lun oppholdsplass uten å ha naboer som følger med.

 Med en levegg oppnår du dette på enkleste måte hvor du kan være i fred. 

 
I små hager gjelder det å lage uterom der vi ikke er under stadig oppsikt av forbipasserende og andre 
På større tomter kan det være ønskelig å avgrense sitteplassen fra resten av hagen.
 
Det er mye hyggeligere å ha sittegruppen i tilknytning til en vegg, enn å sitte midt på plenen, utsatt for sol og trekk. Passer det ikke å ha uteplassen nær husveggen,
kan en frittstående levegg ha samme funksjon.
 

Ulike varianter

En levegg trenger ikke å gå i rett linje ut fra husveggen.
 
Den kan mykes opp og endre retning etter ujevnheter og vegetasjon.
 
Bygger du en frittstående levegg, bør den ikke være for kort hvis den skal se naturlig ut. En frittstående levegg bør være på minst fire meter.
 
 Er det plass på tomten og forholdene ellers ligger til rette for det, kan den godt være en god del lenger
 
 

Unngå trekk

Best mulige leforhold skulle man tro vi fikk ved å lage en helt tett vegg.
 
 Dette er imidlertid ikke tilfelle.
 
Blir kledningen for tett, vil det danne seg luftvirvler på veggens innside, som igjen vil gi ubehagelig trekk.
 
Den mest tilfredsstillende løsingen får man ved å bygge et gjerde med en liten spalte mellom bordene.
 
 Lufthastigheten blir sterkt nedsatt idet vinden møter veggen, samtidig som trykket blir jevnt fordelt. Bordet bør bare dekke 75-80 % av veggflaten.
 
Vi får ikke like stort utbytte ved å plante klatrevekster på en åpen konstruksjon, selv om dette kan være svært dekorativt.
 
 Planter, som mennesker, liker ikke trekk, og vil ha vanskeligheter med å etablere seg.
 En levegg så tett som beskrevet, gir de beste vilkår for frodig vekst.
 
På undersiden av veggen, mot bakken, bør det være en åpning for å hindre at treverket suger væte.
 
 Denne spalten bør ikke være over 10 cm, ellers blir det merkbar trekk.
 
På trekkfulle tomter kan leveggen skape en lun oppholdsplass.
 
 Hvis et uterom på 100-150 m2 blir helt omsluttet av ca 2 m høye gjerder, vil det som regel alltid finnes lune steder som egner seg som oppholdsplass.
 
Er avskjermingen mer begrenset, må vi ta hensyn til fremherskende vindretning for å oppnå god beskyttelse.
 
Leveggen bør da knyttes til huset. Vinden vil få ekstra stor hastighet gjennom en åpning mellom hus og vegg.
 
 
 
 
 
 
Utforming av en levegg har ingen begrensinger av utformingen.
 
Men når levegg planlegges må en ta for seg tomteforholdene, nabolaget og vindforholdene på stedet.
 
Deretter er det å finne en utforming på levegg som passer til huset og
som huseier er fornøyd med.
 
 
 
 
 
 
 
 
Levegg bygd av impregnert og beiset bord.
Til slike vegger kan det brukes ønsket
dimensjon på konstruksjonen.
 
 
Vaktmesterhjelpen  leverer og monterer levegger i en rekke utførerlser kan komme med faglig råd og valg av levegg.
 
Vi bygger din levegg etter dine tegninger og matrialvalg.
 
Vi bygger levegger i glass og flere typer stål,aluminium, smijern eller i kombinasjon med av impregnert tre og glass.
Disse sidene er under konstruksjon og vil bli gjort tilgjengelig  i begynnelsen av 2013.
 
 
Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.
 
 
 
Vi kan kontaktes på telefon
98 99 42 32
 
 
 
eller kontaktskjemaet under kan benyttes og vi vil ta kontakt med deg.
 
 
 
Event Firma:
Ditt navn**:
Adresse**:
Postnr:
Sted**:
Din epostadresse**:
Telefon:
Din melding til oss:
 
(** Nødvendige felt)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVEGG.
UTEROM.
VINDAVSKJERMING.
REKKVERK.
ALTANREKKVERK.
LEVEGGER.
SKJERMING FOR INNSYN.
LEVEGGER I GLASS.
LEVEGG+VINDSKJERMING.LEVEGG+SKJERMING.
MONTERING AV LEVEGG.
BYGGE LEVEGG.
BYGGE LEVEGG PÅ TERRASSE.
LEVEGG AV BORD.
LEVEGG AV PLANK.
BEISET LEVEGG.
IMPREGNERT LEVEGG.
BYGGE FRITTSTÅENDE LEVEGG.
VINDSKJERM.
VINDSKJERM+LEVEGG.
GROVBYGD LEVEGG.
LETTBYGD LEVEGG.
LEVEGG AV TRE.
LEVEGG AV ALTANDEKKE.
LEVEGG AV ALTANMATRIAL
#########
Lage+levegg.
Terassevegg.
Ide til levegg.
Anlegg av levegg.
Levegg+feste.
 levegg inpregnert.
VINDSKJERM HAGE.
HVORDAN FESTE LEVEGG.
BYGGE LEVEGG.
LEVEGG+TIL TERRASSE.
LEVEGG+ BYGGE+GLASS.
Vi bygger levegger i glass.
vi leverer klart eller farvet glass til levegger.
##############
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
SJERMING AV INNSYN.
FRITTSTÅENDE LEVEGG.
REPARASJON AV LEVEGG.
LEVEGG I GLASS.
SKJERMET INNSYN LEVEGG.
UTEPLASS MED LEVEGG.
LEVEGG AV VED.
SKJERMING AV HUS OG HAGE.
HAGE MED SKJERMING.
 
Vi monterer levegger og vindavskjerminger. Det finnes mange typer levegger som kan monteres.
Vi lager ditt uterom som du kan nyte gjennom hele sommeren.
Montering av levegger som skjermer mot innsyn.
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
####### 
 
LEVEGG
UTEROM SKÅNLAND
VINDAVSKJERMING SKÅNLAND
REKKVERK SKÅNLAND
ALTANREKKVERK SKÅNLAND
LEVEGGER SKÅNLAND
SKJERMING FOR INNSYN SKÅNLAND
LEVEGG SKÅNLAND.
Vi monterer levegger og vindavskjerminger. Det finnes mange typer levegger som kan monteres.
Vi lager ditt uterom som du kan nyte gjennom hele sommeren.
Montering av levegger som skjermer mot innsyn.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
#############
 
LEVEGG
UTEROM EVENSKJER
VINDAVSKJERMING EVENSKJER
REKKVERK EVENSKJER
ALTANREKKVERK EVENSKJER
LEVEGGER EVENSKJER
SKJERMING FOR INNSYN EVENSKJER
LEVEGG EVENSKJER
 
Vi monterer levegger og vindavskjerminger. Det finnes mange typer levegger som kan monteres.
Vi lager ditt uterom som du kan nyte gjennom hele sommeren.
Montering av levegger som skjermer mot innsyn.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
#############
 
UTEROM ETS
VINDAVSKJERMING ETS
REKKVERK ETS
ALTANREKKVERK ETS
LEVEGGER ETS
SKJERMING FOR INNSYN ETS
LEVEGG ETS.
Vi monterer levegger og vindavskjerminger. Det finnes mange typer levegger som kan monteres.
Vi lager ditt uterom som du kan nyte gjennom hele sommeren.
Montering av levegger som skjermer mot innsyn.
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
#############
 
UTEROM OFOTEN
VINDAVSKJERMING OFOTEN
REKKVERK OFOTEN
ALTANREKKVERK OFOTEN
LEVEGGER OFOTEN
SKJERMING FOR INNSYN OFOTEN
LEVEGG OFOTEN.
 
Vi monterer levegger og vindavskjerminger. Det finnes mange typer levegger som kan monteres.
Vi lager ditt uterom som du kan nyte gjennom hele sommeren.
Montering av levegger som skjermer mot innsyn.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
#############
 
UTEROM NARVIK
VINDAVSKJERMING NARVIK
REKKVERK NARVIK
ALTANREKKVERK NARVIK
LEVEGGER NARVIK
SKJERMING FOR INNSYN NARVIK
LEVEGG NARVIK.
Vi monterer levegger og vindavskjerminger. Det finnes mange typer levegger som kan monteres.
Vi lager ditt uterom som du kan nyte gjennom hele sommeren.
Montering av levegger som skjermer mot innsyn.
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
#############
 
UTEROM LØDINGEN
VINDAVSKJERMING LØDINGEN
REKKVERK LØDINGEN
ALTANREKKVERK LØDINGEN
LEVEGGER LØDINGEN
SKJERMING FOR INNSYN LØDINGEN
LEVEGG LØDINGEN
 
Vi monterer levegger og vindavskjerminger. Det finnes mange typer levegger som kan monteres.
Vi lager ditt uterom som du kan nyte gjennom hele sommeren.
Montering av levegger som skjermer mot innsyn.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
#############
 
UTEROM BALLANGEN
VINDAVSKJERMING BALLANGEN
REKKVERK BALLANGEN
ALTANREKKVERK BALLANGEN
LEVEGGER BALLANGEN
SKJERMING FOR INNSYN BALLANGEN
LEVEGG BALLANGEN
Vi monterer levegger og vindavskjerminger. Det finnes mange typer levegger som kan monteres.
Vi lager ditt uterom som du kan nyte gjennom hele sommeren.
Montering av levegger som skjermer mot innsyn.
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
#############
UTEROM TYSFJORD
VINDAVSKJERMING TYSFJORD
REKKVERK TYSFJORD
ALTANREKKVERK TYSFJORD
LEVEGGER TYSFJORD
SKJERMING FOR INNSYN TYSFJORD
LEVEGG TYSFJORD.
Vi monterer levegger og vindavskjerminger. Det finnes mange typer levegger som kan monteres.
Vi lager ditt uterom som du kan nyte gjennom hele sommeren.
Montering av levegger som skjermer mot innsyn.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
#############
 
UTEROM VÅGAN
VINDAVSKJERMING VÅGAN
REKKVERK VÅGAN
ALTANREKKVERK VÅGAN
LEVEGGER VÅGAN
SKJERMING FOR INNSYN VÅGAN
LEVEGG VÅGAN.
Vi monterer levegger og vindavskjerminger. Det finnes mange typer levegger som kan monteres.
Vi lager ditt uterom som du kan nyte gjennom hele sommeren.
Montering av levegger som skjermer mot innsyn.
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
#############
 
UTEROM SVOLVÆR
VINDAVSKJERMING SVOLVÆR
REKKVERK SVOLVÆR
ALTANREKKVERK SVOLVÆR
LEVEGGER SVOLVÆR
SKJERMING FOR INNSYN SVOLVÆR
LEVEGG SVOLVÆR
Vi monterer levegger og vindavskjerminger. Det finnes mange typer levegger som kan monteres.
Vi lager ditt uterom som du kan nyte gjennom hele sommeren.
Montering av levegger som skjermer mot innsyn.
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
#############
 
UTEROM LOFOTEN
VINDAVSKJERMING LOFOTEN
REKKVERK LOFOTEN
ALTANREKKVERK LOFOTEN
LEVEGGER LOFOTEN
SKJERMING FOR INNSYN LOFOTEN
LEVEGG LOFOTEN
Vi monterer levegger og vindavskjerminger. Det finnes mange typer levegger som kan monteres.
Vi lager ditt uterom som du kan nyte gjennom hele sommeren.
Montering av levegger som skjermer mot innsyn.
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
#############