VAKTMESTERHJELPEN 
TELEFON: 98 9942 32
 

NATURSTEINMURER

                                                                                                     
OPPSETT OG REPARASJON AV NATURSTEINMUR

 
Vaktmesterhjelpen setter opp natursteinmurer.
 
Vi setter opp de fleste natursteinmurer i de fleste steintyper.
 
Vi setter opp natursteinmurer fra de minste hagemurer til større støttemurer av naturstein.

I enkelte tilfeller kan det leveres stein til  natursteinmurer hvor det ikke finnes stein på byggeplassen.

I årenes løp kan enkelte natursteinmurer endre seg eller bli skadet av jorderosjon og bakenforliggende trykk.

I alle tilfeller hvor muren er skadet kan vi bistå med å reparere /gjenopprette muren.


Granittmur oppsatt i skråning forbedre utnyttelse av tomt.
Bratte skråninger på tomt blir normalt ikke vedlikeholdt
og blir et område for igjengroing av "villniss"
 

 
Natursteinbed med beplanting av viltvoksende planter,busker og lyng.
Det er verd å være oppmerksom at enkelte av viltvoksende planter er surjordsplanter.
Det må derfor ikke brukes kalk i slike beplantinger
Enkel og nesten vedlikeholdsfri beplanting.
 
 
 
 
 
 
Oppsett av natursteinmur.
Natursteinmurer kan settes opp på mange måter og utseende.
 
Dette avhenger av tilgangen på stein,steinstørrelse og steintyper i de
forskjellige oppdrag som utføres.
Alle kan få sin mur etter ønsker eller etter skisser/ tegninger
 
 
 
Støttemur av sprengt stein
 
 
 
Steinmur hvor det er valgt stein fra sjøkanten.Natursteinmur - uterom.
Skiferlagt markdekke.


 
Natursteinmur bak huset for bedre utnyttelse av tomten.
Samtidig hindrer det fukt i å trenge inn i kjeller.
 
Vi utfører også reparasjoner av natursteinmurer og steingjerder.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alt i natursteinmurer.
Alt om reparasjon av steingjerder.
Muring av natursteinmurer utføres.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natursteinmur
Oppsett natursteinmur.
Muring natursteinmur.
Laging av natursteinmur.
Natursteinmur av sprengt stein.
Natursteinmur av fjærestein
Natursteinmur av elvestein.
Reparasjon natursteinmur.
Hugget naturstein
Oppsett steinmur
Muring steinmur
Laging av steinmur
Steinmur av sprengt stein.
Steinmur av fjærestein.
Steinmur av elvestein.
Reparasjon steinmur.