VAKTMESTERHJELPEN 
- DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
  TELEFON: 98 99 42 32 
 
OPPRYDDINGSARBEIDER
 
Vaktmesterhjelpen utfører alt av oppryddingsarbeider.
 
Opprydding på byggeplasser.
 
Opprydding på industriområder.

Opprydding loft.

Opprydding kjellere.

Opprydding garasjer.

Opprydding lager.

Opprydding og renhold etter flytting.

Opprydding lagerområder.

Opprydding i konkursbo.
 
Opprydding etter arrangementer.
 
Opprydding av uteområder /naturområder.
 
Opprydding og fjerning av  vegetasjon.
 
Opprydding etter oljeutslipp, kjemikalieutslipp m.v.
 
Opprydding etter asbestsanering.
 
Renhold etter asbestsanering.
 
Opprydding på skadesteder.
 
Opprydding etter brann og vannskader.
 
Opprydding etter flomskader.
 
Opprydding etter kloakkutslipp.
 
Opprydding av muggsopp angrep.
 
Sanerings arbeid.
 
Rivingsarbeid av bygg
 
Riving av betong og stålkonstruksjoner
 
 
 
 
Vi utfører opprydding hvor det  ønskes.
 
 
Vi utfører også nødvendig renhold etter opprydding etter avtale.

Vi kjører bort alt avfall etter rydding til godkjent deponi.

Løsøre som er intakt kan leveres til gjenbruk etter avtale.

Farlig avfall behandles og pakkes på stedet før bortkjøring på deponi.

Vi utfører andre tjenester etter avtale
 

  
 
 
 
 
Kontakt oss for uforpliktende tilbud.
 
 
 
telefon 98 99 42 32

 eller vår epostadresse

post@vaktmesterhjelpen.no
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 
 
 
 
Opprydding etter o