VAKTMESTERHJELPEN 
TELEFON: 98 99 42 32
 

 

NYTT TAK - TAKARBEIDER - TAKREPARASJONER

 
 

 

Vaktmesterhjelpen utfører takarbeider.
 
 
Vi legger de fleste typer tak, utfører det meste av takarbeider.
 
Vedlikehold av tak, reparasjon av tak.
 
Kontroll om taket holder vann - for mulige vannlekkasjer.
 
Blikkenslagerarbeider.
 

                                                                                                                              Skifer

Takstein

Takpanner, korrugerte plater

Båndtekking, rutetekking

Shingeltekking

Asfalt takbelegg

Snøfangere og annen taksikring

Korrugerte fasadeplater

Beslagarbeider på tak og fasader

Servicearbeider
 
Takrenner, nedløp
 
Fjerne snø og is fra tak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I årenes løp har vi lært at kunden trenger hjelp til mer enn bare taket.
Det kan være i sammenheng med selve taket,eventuelt på eller i andre sender enn på selve huset.
Uansett er det en stor fordel for kunden å bare ha en leverandør å forholde seg til.
Spesielt dersom håndtverkeren slipper å involvere andre bedrifter for tilleggstjenester.
Vaktmesterhjelpen tilbyr et mangfold av tjenester.Alt fra store oppdrag til de minste håndtverktjenester
 både utvendig og innvendig på din eiendom.
 
Dette gir trygghet for kunden at det er bare et håndtverksfirma å forholde seg til.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du takarbeider du skulle ha utført
kontakt oss for en uforpliktende samtale
vedrørende ditt tak.
 
Det kan lønne seg å få kontrollert ditt gamle
tak for lekkasjer og kontroll av blikkerslagerarbeider
slik at lekkasjer unngåes.
 
 
 
 
 
Vaktmesterhjelpen leverer og monterer takstiger til forskjellige tak.
Vi har flere modeller når det gjelder stiger.
Vi leverer også brannvernmatriell, brannvernutstyr, og skilting.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi leverer og monterer snefangere for takmontering
 
 
 
 
 
 
 Vi utfører et bredt spekter med håndtverkstjenester.
Ønsker du å få utført arbeid kontakt oss.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du er besøkende nr.
 

 
på denne siden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taktekking.
Legging av tak.
Omlegging av tak
Takarbeider.
Reparasjon av tak.
Inspeksjon av tak.
Takinspeksjon.
Taklekksajer.
Hindre taklekkasjer.
Takkontroll.
Kontroll av tak.
Skifertak.
Legging av skifertak.
reparasjon av skifertak.
Kontroll av skifertak.
Skiferstein.
Skiferstein til tak.
Brukt skiferstein.
Brukt skiferstein til tak.
Omlegging av skifertak.
Ståltak.
Legging av ståltak.
Plannja.
Legging av plannjatak.
Reparasjon av plannjatak.
Isolering av tak.
Blikkenslagerarbeider tak.
Blikk tak.
Blikkenslager.
Alsvågplater.
Alvsvågtak.
Legging av alsvågtak.
Reparasjon av alsvågtak.
Takpanner.
Legging av takpanner.
Reparasjon av takpannetak.
Isolatak.
Legging av isolatak.
Reparasjon av isolatak.
Asfalttak.
Legging av asfalttak.
Reparasjon av asfalttak