VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no


 
 

 

FASADEVASK -FASADERENGJØRING- UTVENDIG TAKVASK

 
Vaktmesterhjelpen utfører fasadevask
 
Private eiendommer
 
Forretningseiendommer
 
Industribygg
 
Offentlige bygg
 
TAKVASK
 
Vaktmesterhjelpen utfører takvask.
Stein og betongtak har lett for at mose og forurensinger fester seg på taket.
Dette fjernes lett ved vårt takvaskprogram.
Vi bruker miljøvennlige mosemidler og vaskemidler.
Når vi skal forta utvendig takvask kontrollerer vi taket
ditt for skader og kan foreta nødvendige utbedringer
 
      

LITT OM FASADEVASK PRIVATE HJEM

 
 
 
 
 
Utvendig husvask - La det bli rutine

 Nå som snøen er borte er det på høy tid å ta en grundig titt på huset, for å se hva vinteren har brakt.
 

 
Mange begrenser utendørs vedlikehold til å male eller beise.
 Dette holder ikke.
 
Vask må inn som en viktig del av programmet.
 
 Dette er kanskje nytt for mange.
Men gjør det til en rutine, behovet har kommet for å bli. Årsaken er moderne miljøvennlige malingtyper som inneholder lite sopp- og algedrepende midler kombinert med milde vintre der algene gror og vokser gjennom vinteren.
 
 
Dersom du skal male, er vask obligatorisk. Men også mellom hvert intervall med maling bør det vaskes.
 
 Pollen, sot, eksos og støv danner grobunn for mikroorganismer som grønnalger og svertesopp. Og de lever sitt liv og tærer på maling og panel dersom de ikke fjernes.
 Det er såpen og vannet som løser opp fettet. Det må en viss  mengde vann som er viktig, ikke hardt trykk.
 
 
Det finnes flere typer spesialsåpe for utendørs vask, både for vedlikeholdsvask og vask før ommaling.
 
 Vær nøye med å få riktig type og les bruksanvisningen nøye, lyder fagmannens råd.
 
Det må brukes spesialsåpe bergenet for hus.
 
 
Vaktmesterhjelpen har erfart at vinteren har vært hard mot både takstein og takrenner. Mye isgang har ødelagt mye. 
 
 Samtidig med vaskingen får man renset takrennene og skiftet ut eventuelle ødelagte takstein. 
 
Med den utvendige vasken får en vasket og pusset vinduene samtidig slike at en ikke utsetter det til senere.
 
Et rent hus er et velholdt hus og gir kalrere farger.
 
 
 
 
 
Ved fasadevask får du rengjort takrenner og nedløp.
Takrenner bør rengjøres en gang om året.
 
 

INDUSTRIRENGJØRING -FASADEVASK -UTVENDIG TAKVASK

 
 
    
 
 
 
Vaktmesterhjelpen utfører fasaderengjøring på næringsbygg, kontor, butikker og borettslag.
 
 Fasaden er din bedrifts ansikt utad og det er viktig å tenke på!
 
 Vi foretar også gulv, bakkevask og annen industrirengjøring !
Ved å gi fasaden en jevnlig vask får den ett nytt og friskt utseende, samt at det er godt vedlikehold og man sparer penger på å forebygge omfattende fasaderehabilitering.
 

Utfører industrirenhold for fiske, reke lakseindustrien.

 

Destifiseringsrenhold